Contributie - v.v.DVO'60

Contributie

Contributie

Contributie overzicht:

Senioren                                               € 229,00     Onbeperkt aantal wedstrijden spelen.  
Senioren 7 tegen 7                              € 115,00     Vrijdagavondcompetitie 35+
Stille leden senioren                           € 117,5       T/m 7 gespeelde wedstrijden
                                                              € 117,50     Extra vanaf 8 gespeelde wedstrijden

Junioren     (2004-2009)                     € 153,00    Onbeperkt aantal wedstrijden spelen.   
Pupillen      (2010-2015)                     € 114,00    Onbeperkt aantal wedstrijden spelen.   
Mini pupillen (2016-2019 )                   € 52,00    Starten met het leren van het voetbalspel

G-team                                                   €  52,00
Leden die alleen Trainen                       € 30,00    Zonder begeleiding
Verenigingslid                                       €  22,50    Dit zijn ex-spelers die betrokken willen blijven bij hun voormalig elftal of bij
                                                                                 de vereniging.
Donateurs                                             €     0,00    Donateurs zijn vrij om een bedrag over te maken.

Niet spelende leden     €     0,00     Deze leden betalen geen contributie, daar ze (met KNVB-nummer)  een actieve taak binnen de vereniging vervullen. 

Aanvullende regels leden/teams:

 • Een elftal bestaat uit minimaal 15 vaste spelers en maximaal 5 stille leden.
 • Nieuwe leden worden bij inschrijving als vol lid ingeschreven, tenzij dit op het inschrijfformulier anders is aangeven.
 • Vóór juli moet je aangeven of je stil lid wil zijn voor het aankomende seizoen.
 • Peildata stille leden zijn 1 december en 1 appril.
 • Leidraad stille leden is de KNVB sportlink

Aanvullende regels betaling: 

 • Alle nieuwe leden betalen € 20,00 inschrijfgeld.
 • Contributie inning verloopt via Nikki.
 • De contributiefactuur wordt via Nikki verzonden per E-mail
 • Betalingen van deze factuur verlopen geheell via Nikki 
 • Als een lid wegens fysieke belemmeringen niet meer kan spelen dient hij/zij dit aan te geven bij (penningmeester@dvo60.nl of voorzitter@dvo60.nl) als hij zij in aanmerking wil komen voor een mogelijke contributie restitutie. Het bestuur neemt hierin een besluit.

 

 • Indien een lid de volledige contributie niet in één keer kan voldoen, is er een mogelijkheid bij Nikki omdat in termijnen te doen hieraan zijn administratiekosten verbonden.
 • Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (E-mail) worden gedaan  bij de ledenadministratie en moet voor 31 mei worden ingediend. Indien het lidmaatschap na deze datum wordt beëindigd zal er € 20,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Indien een lid in de loop van het seizoen stopt als lid van DVO’60, met een contributie- achterstand, dan wordt dit lid in Sportlink afgemeld met “Financiële blokkade” Dit kan gevolgen hebben bij een overschrijving naar een andere vereniging. En het lid kan bij DVO’60 niet meer worden ingezet
 • Betaling van de contributie kan geschieden op onderstaand rekeningnummer. NL64 ABNA 0541 7388 79 t.n.v. Voetbalvereniging DVO’60 te Roosendaal 
 • In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet beslist het bestuur van DVO’60.

                                                                                                                                                                                

Contributie via Stichting Paul

Indien de contributie via stichting Paul loopt dient men dit bij de ledenadministratie aan te geven. Men moet dit echter wel zelf regelen met stichting Paul. Wij ontvangen dan een goedkeuring waarna wij een factuur naar stichting Paul kunnen sturen. 

Men kan pas voetballen als er een goedkeuring door stichting Paul is afgegeven, dit geldt ook voor huidige leden. Dus voor elk nieuw seizoen moet men opnieuw de aanvraag doen. Doe dit tijdig, liefst voor eind juni, zodat wij op de hoogte zijn voordat er met een nieuw seizoen contributie geïnd gaat worden. 

Niet meer bij stichting Paul? Meldt dit dan zo snel mogelijk bij de ledenadministratie, u bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw gegevens. 

Eerst een goedkeuring en dan pas voetballen!

Als wij met de start van een nieuw seizoen (augustus) nog geen goedkeuring hebben ontvangen, dan gaat u automatisch mee in het incassotraject! voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!