contributie 2021-2022

contributie 2021-2022

                                                                                                                       
Versie 2021-2022  

     
Contributieprotocol vvDVO’60 2021-2022:


Senioren                     € 218,00           Onbeperkt aantal wedstrijden spelen.   
Junioren                      € 145,00           Onbeperkt aantal wedstrijden spelen.   
Pupillen                       € 108,00           Onbeperkt aantal wedstrijden spelen.   
Mini pupillen              €   52,00           Starten met het leren van het voetbalspel
                                                            (Spelen wel/geen competitie)
Leden die alleen Trainen:    Tot 7 jaar € 20,00       Vanaf 7 jaar € 40,00
Niet spelende leden     €     0,00     Deze leden betalen geen contributie, daar ze (met KNVB-nummer)  een actieve taak binnen de vereniging vervullen. Beslissing van het bestuur.
Donateurs                     €   20,00       Donateurs zijn vrij om een bedrag over te maken.
Stille leden senioren    € 109,00       T/m 7 gespeelde wedstrijden 
                                        € 109,00      Vanaf 8 gespeelde wedstrijden (totaal €218,-)
Verenigingslid               €   20,00       Dit zijn ex-spelers die toch betrokken willen blijven
bij hun voormalig elftal of betrokken blijven bij de vereniging.
 

 •  Aanvullende regels leden:
  Vóór 01-07-2021 aangeven of men stillid wil zijn.
  Contributie dient vóór  20-08-2021 te zijn voldaan.
  Bij niet tijdig betalen volgt blokkade.
  Een elftal bestaat uit minimaal 15 vaste spelers en maximaal 5 stille leden.
  Peildata stille leden zijn 01-12-2021 en 01-04-2022.
  Leidraad is de KNVB-app.
  Nieuwe leden worden bij inschrijving als vol lid ingeschreven, tenzij dit op het inschrijfformulier anders is aangeven.
 • Aanvullende regels betaling: 
  Alle nieuwe leden betalen € 20,00 inschrijfgeld.
  De contributiefactuur wordt begin juli per Email verzonden.
  Betalingen uitsluitend per incasso, in één termijn. Na ontvangst van de E-mail kan de automatische incasso worden aangezet door 0,01 over te maken aan NL64 ABNA 0541 7388 79 t.n.v. Voetbalvereniging DVO’60 te Roosendaal 
  Als een lid wegens fysieke belemmeringen niet meer kan spelen dient hij/zij dit aan te geven bij (penningmeester@dvo60.nl of voorzitter@dvo60.nl) als hij zij in aanmerking wil komen voor een mogelijkecontributie restitutie. Het bestuur neemt hierin een besluit.
  Indien een lid de volledige contributie niet in één keer kan voldoen, wordt dit overlegd met de penningmeester (penningmeester@dvo60.nl). De eerste termijn zal dezelfde vervaldatum hebben, 20-08-2021. De vervaldatum van het tweede termijn is 01-12-2021.
 • Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden gedaan  bij de ledenadministratie en moet voor 31 mei worden ingediend. Indien het lidmaatschap na deze datum wordt beëindigd zal er € 20,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Indien een lid in de loop van het seizoen stopt als lid van DVO’60, met een contributie- achterstand, dan wordt dit lid in Sportlink afgemeld met “Financiële blokkade” Dit kan gevolgen hebben bij een overschrijving naar een andere vereniging. En het lid kan bij DVO’60 niet meer worden ingezet
  Betaling van de contributie kan geschieden op onderstaand rekeningnummer. NL64 ABNA 0541 7388 79 t.n.v. Voetbalvereniging DVO’60 te Roosendaal 
                                                                            1
                                                                                                                      
  Versie 2021-2022       
   Niet meer bij stichting Paul? Meldt dit dan zo snel mogelijk bij de ledenadministratie, u bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw gegevens. 
  Eerst een goedkeuring en dan pas voetballen!
  Als wij met de start van een nieuw seizoen(augustus) nog geen goedkeuring hebben ontvangen, dan gaat u automatisch mee in het incassotraject! 
   Contributie via Stichting Paul
  Indien de contributie via stichting Paul loopt dient men dit bij de ledenadministratie aan te geven. Men moet dit echter wel zelf regelen met stichting Paul. Wij ontvangen dan een goedkeuring waarna wij een factuur naar stichting Paul kunnen sturen. 
  Men kan pas voetballen als er een goedkeuring door stichting Paul is afgegeven, dit geldt ook voor huidige leden. Dus voor elk nieuw seizoen moet men opnieuw de aanvraag doen. Doe dit tijdig, liefst voor eind juni, zodat wij op de hoogte zijn voordat er met een nieuw seizoen contributie geïnd gaat worden. 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!