contributie afspraken 2022/2023

contributie afspraken 2022/2023

Versie 2022-2023        

Contributieprotocol vvDVO’60 2022-2023

 Senioren   (geboren vanaf 2003)     € 229,-       Onbeperkt aantal wedstrijden spelen.  

Senioren 7 tegen 7                              € 115,-       Vrijdagavondcompetitie

Junioren     (2004-2009)                    € 153,-        Onbeperkt aantal wedstrijden spelen.   

Pupillen      (2010-2015)                    € 114,-        Onbeperkt aantal wedstrijden spelen.   

Mini pupillen (2016-2019 )                52,-         Starten met het leren van het voetbalspel

G-team                                                 €  52,-

Leden die alleen Trainen                   € 30,00    zonder begeleiding

Niet spelende leden                             0,00     Deze leden betalen geen contributie, daar ze (met KNVB-nummer)  een actieve taak binnen de vereniging vervullen. Beslissing van het bestuur.

Donateurs                                          €   20,00       Donateurs zijn vrij om een bedrag over te maken.

Stille leden senioren                         € 117,50       T/m 7 gespeelde wedstrijden 

                                                            € 117,50      Vanaf 8 gespeelde wedstrijden

Verenigingslid                                   €  22,50       Dit zijn ex-spelers die toch betrokken willen blijven bij hun voormalig elftal of betrokken blijven bij de vereniging.

   Aanvullende regels leden:

 • Vóór 01-07-2022 aangeven of men stillid wil zijn.
 • Contributie inning verloopt via NIKKI
 • Een elftal bestaat uit minimaal 15 vaste spelers en maximaal 5 stille leden.
 • Peildata stille leden zijn 01-12-2022 en 01-04-2023.
 • Leidraad is de KNVB sportlink
 • Nieuwe leden worden bij inschrijving als vol lid ingeschreven, tenzij dit op het inschrijfformulier anders is aangeven.

Aanvullende regels betaling: 

 • Alle nieuwe leden betalen € 20,00 inschrijfgeld.
 • De contributiefactuur wordt via Nikki verzonden per E-mail
 • Betalingen verlopen via Nikki 
 • Als een lid wegens fysieke belemmeringen niet meer kan spelen dient hij/zij dit aan te geven bij (penningmeester@dvo60.nl of voorzitter@dvo60.nl) als hij zij in aanmerking wil komen voor een mogelijkecontributie restitutie. Het bestuur neemt hierin een besluit.

 

 • Indien een lid de volledige contributie niet in één keer kan voldoen, ie er een mogelijkheid bij Nikki omdat in termijnen te doen hieraan zijn administratiekosten verbonden.
 • Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (E-mail) worden gedaan  bij de ledenadministratie en moet voor 31 mei worden ingediend. Indien het lidmaatschap na deze datum wordt beëindigd zal er € 20,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Indien een lid in de loop van het seizoen stopt als lid van DVO’60, met een contributie- achterstand, dan wordt dit lid in Sportlink afgemeld met “Financiële blokkade” Dit kan gevolgen hebben bij een overschrijving naar een andere vereniging. En het lid kan bij DVO’60 niet meer worden ingezet
 • Betaling van de contributie kan geschieden op onderstaand rekeningnummer. NL64 ABNA 0541 7388 79 t.n.v. Voetbalvereniging DVO’60 te Roosendaal 
 • In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet beslist het bestuur van DVO’60.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!